POS

POS устройства за търговци

Д Банк предлага на своите корпоративни клиенти инсталиране на POS устройства

Какво е POS терминал и за какво служи?

POS терминалът (Point Of Sale/Service) е устройство, което позволява на търговците да приемат плащания чрез дебитни и/или кредитни карти. POS терминалът извършва електронно прехвърляне на средства от клиентските карти към сметката на търговеца. Той се инсталира на територията на търговския обект в зоната за обслужване на клиенти. Необходимо е наличие на телефонна линия (която се заета, само докато трае трансакцията) и елекрическо захранване. Като алтернатива нашата банка Ви предлага мобилни POS терминали, които използват GSM / GPRS комуникация.

cover

Предимства при използване на POS устройства:

 • При използване на POS устройство, търговците предлагат още една услуга на клиента, която спомага за стимулиране на продажбите. Статистиката показва, че при плащане на покупки чрез използване на карти, клиентът е готов да похарчи повече средства.
 • Приемат се най-разпространените местни и международни картови брандове: БОРИКА, VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
 • Спестява се броенето на пари в брой, като се елиминира физическото броене на пари и документооборота при инкасиране или внасяне на пари в брой в банката.
 • Гарантирано плащане, поради включване на Банка като страна в разплащателния процес.
 • Отчетността при продажбите се гарантира, като се получават отчети от банката (или чрез интернет банкирането).

Често задавани въпроси

 • Какво е АТМ?

  Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой, да се променя PIN-кода на картата, да се проверява салдото по сметката на картодържателя и да се прехвърлят суми от картовата в друга сметка на картодържателя и обратно. Технологично обусловено е активирането и на редица други функции.

 • Какво е POS-терминал?

  Point Of Sale (POS), представлява електронен терминал, на който се приема банковата картата за иницииране и авторизация на платежна транзакция. Това позволява извършването на директно безкасово плащане на стока или услуга при търговец.

 • На какви устройства се приемат банковите карти?

  Банковите карти се приемат на електронни (АТМ, POS). На електронните устройства се снемат електронно поставените данни за картата и картодържателя (прочитане на магнитната лента или чипа) като транзакциите протичат в режим on-line.

 • Какви са прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта?

  В съответствие с приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, Търговска Банка Д АД в ролята си на доставчик на платежни услуги в рамките на Съюза, предоставя на своите клиенти информация за прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта.

  В съответствие с Глава I членове 1,2 и Глава II членове 3, 4, 6 и 12 предоставената информация касае платежни операции , извършвани в рамките на Съюза, при които както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя се намират в Съюза и не обхваща:

  а) операциите с корпоративни карти;
  б) тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ или на гише при доставчик на платежни услуги; както и
  в) операциите с платежни карти, издадени от тристранни платежни картови схеми.