Общини, структури и предприятия

 „Търговска банка Д” АД притежава богат специфичен опит в обслужването на общини и общински структури (разпоредители), държавни и общински предприятия. Ние предоставяме преференциални банкови услуги, с оглед специфичните потребности на всеки отделен клиент. Нашето партньорство е перспектива за Вашето гъвкаво финансово управление.