Общини, структури и предприятия

Преференциално обслужване на служители

На работодателите общини, структури и държавни предприятия, банката предлага преференции за служители - специално създадени продукти и услуги, в областта на картовите услуги, жилищни и потребителски кредити, и други атрактивни предложения, при преференциални лихвени нива, гъвкави условия и висококачествено обслужване.