Потребителски кредити

Потребителски кредит "Консолидация"

Когато имате няколко кредита, кредитни карти, лизингови вноски и/или сте закупили стоки на изплащане и искате да ги изплащате лесно и удобно, като намалите разходите си, то потребителският кредит „Консолидация” е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

cover

Предимства:

 • Обединявате своите кредити от други банки или финансови институции в един
 • Намалявате разходите си  и плащате само една по-малка месечна вноска
 • Пестите време и усилия - лесно и удобно
 • Ползвате по-изгодни лихвени условия и плащате по-ниски месечни вноски
 • Ползвате по Ваше желание допълнителна сума за текущи нужди

Параметри:

 • icon calendarСрок до 120 месеца
 • icon searchКредит за обединение на задължения с възможност за ползване по Ваш избор на допълнителна сума за текущи нужди (до 50% от размера на кредита)
 • icon percentПрозрачни и изгодни лихви през целия срок на договора, формирани от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) плюс надбавка
 • icon coinsБез поръчител – до 20 000 лева
  С поръчителство – до 40 000 лева            В лева или евро 
 • icon docОбезпечение - превод на работна заплата, превод на 150% от месечната погасителна вноска по кредита или поръчителство
 • По-ниски лихви при ползване на пакетна програма Модерато, Алегро или Онлайн и активиране на кредитна карта MasterCard

Пример за потребителски кредит с консолидирани задължения:


Вид задължениеОстатъкМесечна вноска
Задължения

Стоков кредит

Кредитна карта

Потребителски

Общо*

2 600,00

3 450,00

12 000,00

18 050,00

235,90

103,50

273,04

612,44

Нов

С потребителски кредит

Консолидация**

18 050,00228,51
Разлика в месечната вноска

 -383,93

*Посочените стойности в примера са изчислени при следните допускания:
Потребителски кредит в размер на 12 000 лева, за срок от 60 месеца, при остатъчен срок на погасяване 46 месеца и лихва 13,00%. Минимално месечно плащане по кредитна карта в размер на 3% от задължението. Стоков кредит в размер на 2 600 лева, за срок от 12 месеца, при остатъчен срок на погасяване 7 месеца и лихва 16%.


**ГПР е 6,26% при 5% променлива лихва за целия срок, сума на кредита 18 050 лева за срок от 96 месеца, включена такса за проучване и одобрение в размер на 0%, превод на работна заплата, годишна такса за кредитна карта MasterCard 42 лева и месечна такса за пакет Алегро 5,95 лева. Общата дължима сума е 22 844,31 лева, при месечна вноска от 228,51 лева.

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Частично или пълно предсрочно погасяване на кредитаБез такса
Такса проучване и одобрение на кредит 0%
Месечна такса пакет Алегро
5,95 лева
Годишна такса кредитна карта MasterCard42 лева
Такса за усвояване
Без такса

Повече информация зa крeдит "Консолидация" може да получите от нашите офиси.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: