Потребителски кредити

Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Когато искате по-добре да си управлявате разходите си и по-лесно да си проследявате месечните вноски по кредити, потребителският кредит „Консолидация” с ипотека е Вашето решение.

Когато искате да оптимизирате личните си финанси и да обедините задълженията си по различни кредити при най-изгодния вариант за Вас, то потребителският кредит „Консолидация” с ипотека е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва: 2.90%


Предимства:

 • Обединявате своите кредити от други банки в един
 • Намалявате разходите си  и плащате само една по-малка месечна вноска
 • Пестите време и усилия - лесно и удобно
 • Ползвате по-изгодни лихвени условия и плащате по-ниски месечни вноски
 • Ползвате по Ваше желание допълнителна сума за текущи нужди

Параметри:

 • icon calendarСрок на погасяване: от 5 до 20 години                                         Валута: лева и евро
 • icon searchКредит за рефинансиране на досегашните си кредити, както и възможност за отпускане допълнителна сума за текущи нужди (до 50% от размера на кредита)
 • icon percentПроменлива лихва от 2,90% за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка
 • icon coinsРазмер на кредита: до 1 000 000 лева или 500 000 евро
 • icon docОбезпечение: ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16

* Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Пример за потребителски кредит с консолидирани задължения: 


Вид задължениеОстатък  Месечна вноска
Задължение

Потребителски

Стоков кредит

Кредитна карта

Стоков кредит

Общо*

24 500,00

3 800,00

4 450,00

1 600,00

34 350,00

419,50

233,50

133,50

143,66

930,16

Нов

С потребителски кредит Консолидация**

34 350,00 330,10

Разлика в месечната вноска


600,06

*Посочените стойности в примера са изчислени при следните допускания:
Потребителски кредит в размер на  24 500 лева, за срок от 84 месеца, при остатъчен срок на погасяване 66 месеца и лихва 11,00%. Стоков кредит в размер на 3 800 лева, за срок от 18 месеца, при остатъчен срок на погасяване 9 месеца и лихва 13%. Стоков кредит в размер на 1 600 лева, за срок от 12 месеца, при остатъчен срок на погасяване 7 месеца и лихва 14%. Минимално месечно плащане по кредитна карта в размер на 3% от задължението.

Пример: **Год. процент на разходите (ГПР) е 3.67% за кредит в размер от 34 350 лева за срок от 120 месеца при лихва 2.90% , 50 лв. такса за проучване и одобрение, 5,95 лв. мес. такса пакет Алегро, 120 лв. такса за оценка на имота, 60 лв. такса за съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 42 лв. год. такса обслужване кр. карта,. Oбщата дължима сума 41 084.35 лева, мес. вноска е 330.10 лв.

Повече информация за този вид кредит може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа

Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Такса за проучване и одобрение на кредита 50 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса 
Месечна такса пакет Алегро
5,95 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева


1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: