Стъпки:

  • Свържете се с  нас по телефона или чрез офис на Търговска банка Д
  • Лизинговият ни експерт ще подготви персонална оферта за лизинг и погасителен план и ще Ви съдейства при попълването и предоставянето на изискуемите документи.
  • В кратък срок ще получите обратна връзка на искането Ви за лизинг.
  • При одобрение на искането Ви предстои подписване на договор за с "Д Лизинг".

Документи за физически лица

Документи за юридически лица