Как да кандидатстваме за работа?

Ако вече сте проверили свободните ни длъжности и сте решили да кандидатствате за конкретна позиция, моля попълнете онлайн формата за кандидатстване, която ще откриете след всяка актуална обява в секция "Свободни позиции"
или изпратете:
  • CV
  • мотивационно писмо
  • актуална снимка 

на адрес:
Дирекция "Управление на човешките ресурси"
"Търговска банка Д" АД
София 1606, бул. "Генерал Тотлебен" 8

Нашата политика предвижда обработка на получените документи при стриктна конфиденциалност съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.