Управление на парични средства

FX продукти

Голямо разнообразие от инвестиционни услуги и сделки на forex пазарите за нуждите на Вашия бизнес.

Търговска банка Д АД притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в качеството си на инвестиционен посредник.

cover

Банката предлага голямо разнообразие от инвестиционни услуги и дейности с различни финансови инструменти

  • посредничество при сделки с акции, облигации и други финансови инструменти
  • управление на индивидуални портфейли
  • репо-сделки
  • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент
  • инвестиционни консултации
  • други

В случаите, когато равностойността на покупко-продажбата надвишава 20 000 USD, EUR, GBP или CHF, можете да договаряте курса директно със специалистите в нашите клонове.

За допълнителна информация можете да се свържете с нашите специалисти:

Тел.: (02) 46 41 112
E-mail: b.israel@dbank.bg
Факс: (02) 46 41 100, 989 48 48
Адрес: София 1606, бул. „Ген. Е. Тотлебен” № 8