Общини, структури и предприятия

Комплексно банково обслужване

Банката предлага всички видове услуги в сферата на комплексно банково обслужване.

За нашите клиенти общини, структури и държавни предприятия, предлагаме обслужване с приоритет в банковите салони, както и, при необходимост, в приложимите случаи - посещения на място. Обслужването е без прекъсване от 8.30 ч. до 17.00 ч. Служителите на банката консултират и съдействат на клиентите ни в процеса на комплексно обслужване. Разполагаме с екип от квалифицирани и мотивирани експерти, в специализирани звена – гаранция за безупречно обслужване, както и клонова мрежа, покриваща всички региони на Република България.