Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 65 000 лева
Лихва от: 4,20%

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Виж още

Потребителски кредит

Ако планирате да направите ремонт на Вашето жилище, ако искате да купите нова кола, ако мечтаете за дългоочаквана почивка, то нашият потребителски кредит е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

Виж още

Потребителски кредит "Консолидация"

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

Когато имате няколко кредита, кредитни карти, лизингови вноски и/или сте закупили стоки на изплащане и искате да ги изплащате лесно и удобно, като намалите разходите си, то потребителският кредит „Консолидация” е Вашето решение.

Виж още

Потребителски кредит с парично обезпечение

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 84 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Виж още

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва от: 2,90%

Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е Вашето решение.

Виж още

Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Когато искате по-добре да си управлявате разходите си и по-лесно да си проследявате месечните вноски по кредити, потребителският кредит „Консолидация” с ипотека е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва: 2.90%

Когато искате да оптимизирате личните си финанси и да обедините задълженията си по различни кредити при най-изгодния вариант за Вас, то потребителският кредит „Консолидация” с ипотека е Вашето решение.

Виж още