Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 65 000 лева
Лихва от: 4,20%

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Виж още

Бърз потребителски кредит

Ако търсиш бързо одобрение за кредит до 10 000 лева и срок до 5 години

Валута: BGN
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 10 000 лева
Процес на Бързо одобрение

Виж нашата оферта!

Виж още

Потребителски кредит

Ако планирате да направите ремонт на Вашето жилище, ако искате да купите нова кола, ако мечтаете за дългоочаквана почивка, то нашият потребителски кредит е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5,20%

Виж още

Потребителски кредит "Консолидация"

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

Когато имате няколко кредита, кредитни карти, лизингови вноски и/или сте закупили стоки на изплащане и искате да ги изплащате лесно и удобно, като намалите разходите си, то потребителският кредит „Консолидация” е Вашето решение.

Виж още

Потребителски кредит с парично обезпечение

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 84 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Виж още

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва от: 2,90%

Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е Вашето решение.

Виж още