Депозити

Депозит "Бизнес Инвест"

Депозит „Бизнес инвест" е предназначен за бизнес клиенти, които желаят да получат добра доходност за вложенията си

cover

Предимства:

  • Всеки месец получавате по-висока, нарастваща лихва до 0,41% в лева (лихва за 12-ти месец по 12-месечен депозит)
  • Разполагате с лихвата за всеки изминал едномесечен период, изплатена по Вашата разплащателната сметка
  • Възможност за ежемесечно довнасяне до 3-ти/6-ти месец
  • При предсрочно прекратяване на депозита, запазвате размера на изплатената до момента лихва
  • Възможност за ползване на кредит, обезпечен с депозита
  • Управлявате средствата си чрез Д Банк Онлайн банкиране
  • Без такса за касово теглене на средствата Ви на падежа на депозита
  • Бонус - безплатна издаване на дебитна карта Debit MasterCard

6-месечен депозит "Бизнес инвест" *

Срок в месеци / лихви1-ви м.2-ри м.3-ти м.4-ти м.5-ти м.6-ти м.
BGN0,01%0,01%0,02%0,02%0,12%0,12%
EUR0,01%0,01%0,02%0,02%0,12%0,12%

* Ефективната годишна лихва, в случай че по депозитите не се довнасят допълнителни суми, е 0,05% за депозити в лева и в евро.

12-месечен депозит "Бизнес инвест" *

Срок в месеци / лихви1-ви м.2-ри м.3-ти м.4-ти м.5-ти м.6-ти м.7-ми м.8-ми м.9-ти м.10-ти м.11-ти м.12-ти м.
BGN0,01%0,01%0,05%0,05%0,07%0,07%0,23%0,23%0,31%0,31%0,41%0,41%
EUR0,01%0,01%0,05%0,05%0,07%0,07%0,23%0,23%0,31%0,31%0,41%0,41%

* Ефективната годишна лихва, в случай че по депозитите не се довнасят допълнителни суми, е 0,18% за депозити в лева и в евро.

Лихвата се изплаща ежемесечно по разплащателната Ви сметка.
 
Повече информация за лихвените проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.