Търговска банка Д АД, в качеството си на доставчик на платежни услуги, обслужващ сметки, които са достъпни онлайн, е предоставила специален (отделен) интерфейс за достъп, който дава възможност  за сигурна комуникация с доставчиците трети страни. Банката е предвидила и механизъм, който дава възможност на доставчиците трети страни да изпробват разработваните от тях техническите решения. Допълнителна информация може да получите в съответните секции