Депозити

Стандартeн депозит

Ако искате да спечелите, спестявайки при нас в левове, евро или щатски долари, нашият стандартен депозит с добрите си лихви е Вашето решение.

* За суми над 1 000 000 лв. или евро лихвеният процент се определя по договаряне с Банката.

Валута: BGN / EUR / USD
Срок: 1,3,6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро/ 40 щатски долара

cover

Имате възможност:

  • Да получите гарантирана доходност за парите Ви при добра лихва
  • Да изберете подходящ за Вас срок за спестяване от 1 месец до 1 година;
  • Да разполагате с лихвата, като я добавите към депозита за нов срок, да я изтеглите в брой или да я преведете по друга сметка при нас
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредити

Параметри:

  • icon calendarСрок от 1, 3, 6 или 12 месеца         Валута - лева, евро или щатски долари
  • icon searchПри предсрочно прекратяване депозитът се олихвява по условията на разплащателна сметка
  • icon percentИзплащане на лихвата чрез капитализиране към главницата в края на периода
  • icon coinsМинимална сума – 100 лева/ 50 евро/ 40 долара

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.