Защо Търговска Банка Д АД

Банката Ви предлага съвременни условия за работа и много добри възможности за професионална реализация, развитие и оценяване според постигнатото от Вас.

cover

Целите на Банката в областта на човешките ресурси са следните:

  • да разработва и поддържа ефективна организационна структура
  • да наема, развива и задържа най-добрите служители за всяка позиция в Банката
  • да осигури среда, която стимулира личния и професионален растеж на служителите
  • да изгражда и поддържа конструктивни и хармонични взаимоотношения сред служителите, за да се повиши максимално сътрудничеството, ефективността и екипността
  • да осигури работа в неформална среда и дружеска атмосфера, с персонално отношение към всеки служител от страна на ръководството
  • да осигури равни възможности, основани на личния пример