Електронни канали

Електронни битови сметки

Погасявайте месечни задължения за комунални услуги, без да се налага да посещавате всеки път банката или каса на съответния търговец.

Чрез услугата Автоматично плащане на битови сметки имате възможност да погасявате месечни задължения за комунални услуги като ток, телефон, вода, телевизия, интернет или други, без да се налага да посещавате всеки път банката или каса на съответния търговец.

cover

  • Пестите време и средства
  • Безплатна регистрация
  • Банката следи за Вашите задължения и автоматично превежда суми за тяхното погасяване
  • Можете да платите както Ваши сметки, така и сметки на близки и роднини
  • Контрола върху плащанията
  • Определяте максималната сума за едно плащане
  • Известия при постъпило задължение и/или успешно/неуспешно плащане

Електронни битови сметки

ТаксаСтойност
Безплатна регистрация
Плащане на сметка0,15 лева
Получаване на SMS известие0,10 лева
Безплатно E-mail известие


cover

Как да се регистрирам:

  • Попълнете Заявление за автоматично плащане на битови сметки
  • Запознайте се с Общите условия за ползване на услугата
  • Представете попълненото искане в удобен за вас финансов център на банката, заедно с последни фактури за избраните комунални услуги.