„Търговска Банка Д” АД поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина, като предоставя навременни професионални услуги. 

Вашите международни разплащания и операции на паричните и валутните пазари могат да се извършват чрез следните банки:

Списък на банките-кореспонденти към м. април 2016 г.

Банка-кореспондентВалутаСметка Д Банк АДS.W.I.F.T
1.The Bank of New York Mellon, New YorkUSD890-1163-589IRVTUS3N
2.Raiffeisen Bank International AG, ViennaUSD70-55098404RZBAATWW
3.Bayerische Landesbank, MunichEUR4614385BYLADEMM
4.The Bank of New York Mellon, FrankfurtEUR333 085 9710IRVTDEFX
5.Raiffeisen Bank International AG, ViennaEUR1-55098404RZBAATWW
6.The Bank of New York Mellon, New YorkGBP8033878916IRVTUS3N

7.

The Bank of New York Mellon, London

CHF

4976857560

IRVTGB2X

Отдел "Кореспондентски отношения"

Телефон: (02) 46 41 198, 93 57 198
Факс: (02) 989 48 48
e-mail: a.zapryanova@dbank.bg

SWIFT: DEMI BG SF
Банков код: 24092400

Aдрес:
"Търговска банка Д" АД
бул. "Генерал Тотлебен" 8
София 1606, България