Търговска банка Д АД предлага на своите клиенти сигурни, бързи и ефективни международни разплащания чрез мрежа от ностро сметки в основните валути и турска лира, които поддържа при водещи банки-кореспонденти.

Търговска банка Д АД е директен участник в системата за плащания в реално време TARGET2 и индиректен участник в Single Euro Payment Area – SEPA, платежната система EBA STEP2 SCT в Единната зона за плащания в евро.

Клиентите на Търговска банка Д АД могат да изпращат и получават преводи в чужда валута чрез TARGET2, SEPA и следните банки - кореспонденти:


Банка-кореспондентВалутаBIC

1.

The Bank of New York Mellon, New York

USD

IRVTUS3N

2.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

USD

RZBAATWW

3.

The Bank of New York Mellon, Frankfurt

EUR

IRVTDEFX

4.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

EUR

RZBAATWW

5.

The Bank of New York Mellon, New York

GBP

IRVTUS3N

6.

The Bank of New York Mellon, London

CHF

IRVTGB2X

7

Akbank T. A.S. Inc., Istanbul

TRY

AKBKTRIS

8.

Nurol Investment Bank Inc. (Nurol Yatırım Bankası A.Ş.) Istanbul

TRY

NUROTRIS


SWIFT: DEMIBGSF
Банков код: 24092400

Aдрес:
"Търговска банка Д" АД
бул. "Генерал Тотлебен" 8
София 1606, България