„Търговска Банка Д” АД поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина, като предоставя навременни професионални услуги. 

Вашите международни разплащания и операции на паричните и валутните пазари могат да се извършват чрез следните банки:

Списък на банките-кореспонденти към м. май 2019 г.

Банка-кореспондентВалутаСметка Търговска банка Д АДS.W.I.F.T

1.

The Bank of New York Mellon, New York

USD

890-1163-589

IRVTUS3N

2.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

USD

70-55098404

RZBAATWW

3.

The Bank of New York Mellon, Frankfurt

EUR

333 085 9710

IRVTDEFX

4.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

EUR

1-55098404

RZBAATWW

5.

The Bank of New York Mellon, New York

GBP

8033878916

IRVTUS3N

6.

The Bank of New York Mellon, London

CHF

4976857560

IRVTGB2X

Отдел "Кореспондентски отношения"

Телефон: (02) 464 11 98, 935 71 98
Факс: (02) 464 11 00
e-mail: k.rangelova@dbank.bg

SWIFT: DEMIBGSF
Банков код: 24092400

Aдрес:
"Търговска банка Д" АД
бул. "Генерал Тотлебен" 8
София 1606, България