БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА

Уважаеми клиенти,

За периода от 1-ви септември 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за 6-месечен EURIBOR) и от 1-ви март 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

6-месечен EURIBOR:

  • +1,077 по кредити отпуснати от 01.09.2022 г.
  • -0,150 по кредити отпуснати преди 01.09.2022 г.

12-месечен EURIBOR: -0,348