БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА

Уважаеми клиенти,

За периода след 1-ви ноември 2022 г. банката работи с нов референтен индекс за новоотпуснати и предоговорени кредити - Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) и Приложим индекс бизнес клиенти (ПИБК). За периода от 1-ви ноември 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за ПИФЛ), от 1-ви септември 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за 6-месечен EURIBOR) и от 1-ви март 2022 до 28-и февруари 2023 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

Приложим индекс физически лица (ПИФЛ): 0,05%

6-месечен EURIBOR:

  • +1,077 по кредити отпуснати от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г.
  • -0,150 по кредити отпуснати преди 01.09.2022 г.

12-месечен EURIBOR: -0,348

При кредити за юридически лица за периода 1-ви февруари - 28-и февруари 2023 г., Банката работи със следните стойности на референтния индекс:

Приложим индекс бизнес клиенти (ПИБК): 0,22%