БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА

Уважаеми клиенти,

За периода след 1-ви ноември 2022 г. банката работи с нов референтен индекс за новоотпуснати и предоговорени кредити - Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) и Приложим индекс бизнес клиенти (ПИБК). За периода от 1-ви март 2024 до 31-ви август 2024 г. Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

Приложим индекс физически лица (ПИФЛ): 0,19%

6-месечен EURIBOR:

  • 1,417% по кредити отпуснати от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г.
  • 0,19% по кредити отпуснати преди 01.09.2022 г.

При кредити за юридически лица за периода 1-ви май - 31-ви май 2024 г. Банката работи със следните стойности на референтния индекс:

Приложим индекс бизнес клиенти (ПИБК): 1,453%