Свободни позиции

"Търговска Банка Д“ АД стои стабилно на пазара вече повече от 19 години и се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Придържайки се към добрите международни практики, Д Банк се стреми да предоставя на своите клиенти най-високо ниво на обслужване. Приоритет на Банката в областта на човешките ресурси е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.

cover

Стажантска програма

„Търговска Банка Д“ АД (D Bank) стои стабилно на пазара вече 16 години, като се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Като социално отговорна институция, ние знаем колко е важно за младите хора да получат подкрепа в началото на кариерата си и каним студенти от специалности, приложими в банковото дело, да кандидатстват за нашата Стажантска програма.

В  Д Банк ще имаш възможност да получиш знания, умения и модели за поведение в корпоративна среда, работеща по най-високи банкови стандарти, които ще ти бъдат от полза в бъдещото кариерно развитие. 

Стажантската програма на D Bank е предназначена за студенти от различни специалности, свързани с банковото дело - финанси, икономика, право, информационни технологии, бизнес администрация и др. в курс на обучение, за който се изисква провеждането на стаж или наскоро са завършили висшето си образование. Ако притежаваш висока мотивация и имаш желание за надграждане на придобитите в университета теоретични познания, ние ще подпомогнем тяхното приложение в реална професионална среда.