Сейф сметка

Ако търсите спестовна сметка с функционалност за автоматично, редовно спестяване на избрана от клиента сума и период, при това с добра лихва, то нашата Сейф сметка е Вашето решение

Валута: лева/евро
Минимална сума: 50 лева/30 евро
Лихва: 0,30% за суми до 50 000 лева/25 000 евро

Виж още

Безсрочен влог
“Д Банк +”

Валута: BGN / EUR
Без изискване за минимална сума
Лихва до: 0,20% за суми над 75 000,01 лева

Ако искате да спестявате и да получавате добра лихва, без да се ангажирате с определени срокове, то нашият безсрочен влог "Д Банк плюс" е Вашето решение

Виж още

Спестовна сметка

Валута: BGN / EUR/ USD
Минимална сума: 20 лева / 20 валутни единици

Ако искате да спестявате и да получавате добра лихва без да се ограничавате в тегления и внасяния, то нашите спестовни влогове е Вашето решение.

Виж още

Разплащателна сметка

Валута: BGN / EUR/ USD
Минимална сума: 5 лева / 5 валутни единици

Ако искате да получавате и извършвате плащания, да превеждате суми към други физически и юридически лица (наеми, данъци, такси, електроенергия, телефон, отопление, вода и други), нашите разплащателни сметки са Вашето решение.

Виж още

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции се предлага в български лева за извършване на платежни операции на територията на страната.

Валута: BGN
Минимална сума: 5 лева

Специализирана платежна сметка с възможност за издаване на дебитна карта Debit MasterCard

Виж още

Информация за прехвърляне на платежни сметки

Ако имате сметка в друга банка в страната, но не желаете да работите с нея, нашата услуга по прехвърляне на платежни сметки е Вашето решение.

Виж още