Депозити

Депозит "Бизнес Прим"

Депозит „Бизнес Прим” предлага 3 периода за инвестиране на свободните средства от Вашия бизнес

Към Вашата първоначална инвестиция по депозит ние ще добавим лихва до 0,50%, а средствата Ви ще бъдат инвестирани на сигурно място

cover

  • Атрактивна лихва в зависимост от вида валута и срока на инвестираните средства
  • Възможност за избор на срок за инвестиране на Вашите средства - 3, 6 или 12 месеца
  • Сигурност за спестяванията Ви и гарантирана лихва за избрания период
  • Без такса за откриване и обслужване на депозитната Ви сметка
  • Безплатно издадена дебитна карта Debit MasterCard

Валута -BGN, EUR или USD

Минимален размер за откриване - 1 000 BGN / 500 EUR / 400 USD

Изгодни лихвени проценти през целия период на депозита:

Срок /Лихвени условия

BGN

EUR

USD

за три месеца

0,02%

0,02%

0,02%

за шест месеца

0,08%

0,08%

0,08%

за една година

0,50%

0,50%

0,50%

Лихвата се изплаща на падеж по разплащателната Ви сметка. При предсрочно прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка в съответната валута.

Повече информация за лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.


cover

  • Лихвата се изплаща на падеж по разплащателната Ви сметка.
  • При предсрочно прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка в съответната валута.