При покупко-продажба на валута Търговска Банка Д АД Ви предлага изгодни курсове, изцяло съобразени с пазарните.

В зависимост от желанието на клиента Банката извършва покупко/продажба на чужда валута срещу лева, както и арбитражни операции от една чужда валута в друга по сметка или на каса.

При покупко-продажба на валута Търговска Банка Д АД Ви предлага изгодни курсове, изцяло съобразени с пазарните. При обмен на валута се прилагат обявените курсове „Купува“ и „Продава“, действащи към момента на извършване на операцията. Търговска Банка Д АД има право да променя обявените курсове по своя преценка и по всяко време, съобразно настъпили изменения в пазарните условия

В случаите, когато равностойността на покупко-продажбата надвишава 20 000 USD, EUR, GBP или CHF, можете да договаряте курса директно със специалистите в нашите клонове.

При касова покупко-продажба на валута (операция в брой) за суми с равностойност над 10 000 BGN, банката изисква предоставяне на Декларация за произход на средствата.

Срок за приемане и изпълнение: В рамките на работното време на банката.

В случаите, когато равностойността на покупко-продажбата надвишава 20 000 USD, EUR, GBP или CHF, можете да договаряте курса директно със специалистите в нашите клонове.