Съдържащата се в този уеб-сайт информация не представлява предложение, покана или препоръка от страна на “Търговска банка Д” АД за ползване на услуги или продукти, включително покупка или продажба на финансови инструменти или други сделки с инвестиционна цел.

“Търговска банка Д” АД полага надлежната грижа за изработката на този уеб-сайт и за надеждността на данните в него, но “Търговска банка Д” АД по никакъв начина не поема отговорност за вeрността, пълнотата, актуалността или достъпа до информацията, поместена тук. Данните и мненията, съдържащи се в уеб-сайта, се предоставят от “Търговска банка Д” АД само за лично ползване и с цел информиране. “Търговска банка Д” АД не носи отговорност за вреди, преки или непреки, които произтичат от използването на информация от този уеб-сайт. Съветваме ви с оглед Вашата сигурност да се обръщате към служители на “Търговска банка Д” АД за актуална информация относно продукти или услуги, предоставяни от Банката.

“Търговска банка Д” АД има право по всяко време да променя информация, съдържаща се тук, както и да премества или заличава този уеб-сайт.

“Търговска банка Д” АД не носи отговорност за вреди, преки или непреки, претърпени в резултат от ползването или достъпа до този уеб-сайт.

Описаните тук продукти и услуги може да бъдат териториално ограничени. “Търговска банка Д” АД си запазва правото да не предоставя услуги или продукти, описани в този уеб-сайт, когато това би могло да противоречи на правна разпоредба от българското законодателство или друг приложим нормативен акт.

“Търговска банка Д” АД не преглежда който и да е уеб-сайт, свързан с уеб-сайта на “Търговска банка Д” АД, и не потвърждава или поема никаква отговорност за предоставената в такъв уеб-сайт информация, както и за продуктите или услугите, предлагани чрез такъв уеб-сайт.

Компетентна юрисдикция би могла да забрани получаването на информация или достъпа до този уеб-сайт. Лицата, за които се отнася подобна забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, не трябва да използват този уеб-сайт.

“Търговска банка Д” АД си запазва авторското право върху предоставената в този уеб-сайт информация. Нейното използване, разпространение, видоизменяне или възпроизвеждане по какъвто и да е начин  може да става единствено с изричното съгласие на “Търговска банка Д” АД.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FATCA (Закон за данъчно облагане на активи в чужбина)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление относно подавана информация по силата на споразумения, регламентирани в раздел IIIа на ДОПК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационни брошури за кампания на Европол срещу кибер измамите:

Банкови фишинг имейли

Измами при онлайн пазаруване

Банкови вишинг обаждания

Инвестиционни измами

Измами с фактури

Подправени банкови сайтове

Измами с компрометирани бизнес мейли

"Романтични" измами

Банкови фишинг SMS-и

Крипто инвестиционни измами - как работят

Крипто инвестиционни измами - как да се предпазите