Електронни канали

D Token

Средство за автентикация и потвърждение на трансакции и заявки в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн

cover

Сигурност, удобство, надеждност

               D Token се инсталира на мобилно устройство и не е нужно носене на допълнително средство за автентикация/подпис


D Token е мобилно приложение (софтуерен токен) за автентикация и потвърждаване на трансакции и заявки в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн. Приложението се инсталира напълно безплатно и обезпечава сигурност и удобство при работата с електронното банкиране на Търговска банка Д АД, както на индивидуални, така и на бизнес клиенти.


                           

Функции на D Token:

  • Автентикация на вход в Д Банк Онлайн;

  • Авторизиране на операции в Д Банк Онлайн;

  • Потвърждаване на заявки за блокиране, разблокиране на карти и промяна на трансакционни лимити в Д Банк Онлайн.
cover

Как се заявява D Token:

  D Token, като средство за автентикация и авторизиране на операции в Д Банк Онлайн, може да се заяви по един от следните начини:

      В офис на Банката, ако клиентът е нов за услугата Д Банк Онлайн или е настоящ, но желае да промени метода си на автентикация.

    Посредством електронното си банкиране, ако е настоящ клиент с метод на автентикация TAN на SMS, който желае да промени метода си на D Token          От   меню "Настройки" > "Регистрирани токени".


Как се активира D Token:


  • Изтеглете мобилното приложение D Token на своя телефон, налично за iOS и Android. Минималните изисквания към Вашето устройство е то да притежава операционна система Android 6.0 или iOS 12. и камера.

    Мобилното приложение D Token е напълно безплатно и може да бъде използвано и в офлайн режим, без наличието на интернет свързаност. Достъпно е на български и английски език.

                         • След като инсталирате приложението, е необходимо да регистрирате и активирате своя Токен чрез въвеждане на "Идентификатор" и "Регистрационен код", получени в офис на Банката или чрез електронното Ви банкиране.
    Приложението позволява да промените ПИН кода на своя Токен, метода за автентикация на Токена (ПИН или биометрия), езика на приложениетто и работата в офлайн режим.


                                                                                                                            


Предимства на D Token:


   Висока степен на сигурност, осигуряваща двуфакторна автентикация на извършените в Д Банк Онлайн операции.

                  D Token се инсталира напълно безплатно на мобилното устройство и не е нужно носене на допълнително средство за автентикация/подпис.


  • 1. Как да се регистрирам?

    След като изтеглите приложението е необходимо да регистрирате и активирате своя Д Токен по един от следните начини:

    - от електронното банкиране Д Банк Онлайн – меню Настройки – Д Токен (настоящи потребители на Д Банк Онлайн);

    - от удобен за Вас финансов център на Д Банк (нови потребители на Д Банк Онлайн).

  • 2. Може ли да използвам приложението на повече от едно устройство?

    Не

  • 3. Какви възможности ми предоставя?

    Д Токен работи с и без наличие на интернет свързаност и предоставя множество възможности, като:

    - осъществяване на вход в Д Банк Онлайн;

    - потвърждаване на преводи в Д Банк Онлайн;

    - потвърждаване на заявки за различни услуги в Д Банк Онлайн – откриване, добавяне и премахване на сметки, издаване, преиздаване и промяна на лимити на банкови карти, иницииране плащания на комунални услуги и задължения към търговци, изпращане на свободни съобщения до банката и др.

  • 4. Колко ще ми струва?

    Ползването на Д Токен не се таксува и е напълно безплатно за потребителите.

  • 5. Как се достъпва Д Банк Онлайн?

    Потребителят въвежда само своето потребителско име и натиска върху бутона ВХОД. След това:

    • При наличие на интернет свързаност, потвърждава нотификацията на мобилното си устройство с биометрия или ПИН код;
    • При липса на интернет свързаност, генерира на Д Токен и въвежда в Д Банк Онлайн еднократна парола.
  • 6. Как се потвърждават преводи в Д Банк Онлайн?

    Операции по преводи в Д Банк Онлайн се потвърждават, както следва:

    • При наличие на интернет свързаност, потвърждава се нотификацията на мобилното устройство с биометрия или ПИН код;
    • При липса на интернет свързаност, генерира се еднократна парола на Д Токен, като се въвеждат сумата на превода и последните 4 символа от IBAN номера на бенефициента. Получената еднократна парола се въвежда в Д Банк Онлайн.
  • 7. Забравих си ПИН кода, какво да правя?

    Необходимо е да посетите финансов център на Банката за генериране на нов токен.