Жилищни кредити

Ипотечен кредит за инвестиция

Ако търсите кредит за инвестиция в недвижима собственост, ние ви предлагаме една страхотна оферта

cover

Представяне:

 • Още по-изгодни лихвени нива - 2.60%;
 • За покупка на жилищен или нежилищен имот с цел отдаване под наем
 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация;
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро;
 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв;
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година и без такса за предоговаряне на кредита;
 • Без изискване за задължителна застраховка Живот;
 • Предварително одобрение на база доходи.

Предимства:

 • icon calendarПо-дълъг срок на погасяване (до 25 години)
 • icon searchПрозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период
 • icon percentИзравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро - 2.60%, при ползване на пакетна програма Алегро или Онлайн
 • icon coinsПо-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и плащане на поне две комунални услуги месечно
 • icon docУлеснена процедура за отпускане на кредита

Пример: При кредит в размер на 100 000 лв. за срок от 25 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 2.60%. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 459,62 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 2.85%, а общата дължима сума ще е 137885.85 лв. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 100 лв., месечна такса за пакет „Алегро” – 5.95лв., такса оценка на имота – 120 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 60 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 60 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв.

*Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този кредит и още по-изгодните ни условия за рефинансиране на кредити от друга банка може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти и ще попълни заявка вместо вас.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредита 100 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса 
Месечна такса за пакет "Алегро"
5,95 лева
Месечна такса за пакет "Онлайн"
6,60 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева


1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки жилищен кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: