Банкиране

Д Банк Онлайн

Банкирай сигурно и навсякъде!

Д Банк Онлайн е услуга за отдалечено банкиране, която в допълнение към традиционните левови и валутни операции, предоставя богат спектър от нови и полезни функционалности

Д Банк Онлайн е услуга за отдалечено банкиране, която в допълнение към традиционните левови и валутни операции, предоставя богат спектър от нови и полезни функционалности, като:

 • директно откриване на спестовен продукт,
 • заявяване на дебитна карта,
 • кандидатстване за кредитна карта,
 • преглед на състоянието по Вашите спестовни/депозитни/кредитни продукти,
 • преглед на авторизации по карти,
 • създаване на автоматични плащания на месечни задължения към комунални доставчици и търговци,
 • добавяне/изключване на сметки или редактиране на права по тях
 

Вход към Д Банк Онлайн.

Банкирай сигурно и навсякъде!

Сигурността е основен приоритет, ето защо задължително се информирайте и спазвайте нашите Препоръки за сигурност! Достъпът до услугата се осъществява чрез защитена връзка с потребителско име и парола, като се предлагат няколко варианта за авторизиране на онлайн трансакциите:

или


Вход към Д Банк Онлайн.

Банкирай сигурно и навсякъде!

 1. Попълнете :
  Заявление за първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн за индивидуални или бизнес клиенти
 1. Запознайте се с  Препоръките за сигурност, както и с останалите документи за клиенти
 1. Представете попълненото искане в удобен за вас финансов център на банката,

  или
  Възможно е да подготвите всичко на място във финансов център, където нашите консултанти ще  ви съдействат и регистрират.

Често задавани въпроси - Д Банк Онлайн

 • 1. Как да се регистрирам за Д Банк Онлайн?

  За да ползвате Д Банк Онлайн е необходимо да посетите удобен за вас клон на банката, където да попълните Заявление за първоначално регистриране, да се запознаете с Договора, Общите условия за ползване и Препоръките за сигурност при работа. Необходим Ви е и компютър, с актуална операционна система и достъп до Интернет. Подробна информация за услугата, стъпките за регистрация и документите е предоставена тук.

 • 2. Какво мога да правя през услугата?

  Д Банк Онлайн предоставя възможност сигурно и удобно да наблюдавате състоянието и движенията на Вашите разплащателни сметки, карти, кредитни и депозитни продукти, да нареждате левови и валутни операции, заплащате месечни задължения към комунални доставчици и търговци, осъществявате масови плащания, светкавично прехвърляте средства между Ваши сметки, лесно блокирате банковите си карти при необходимост или променяте лимита по картата си.

 • 3. Колко ще ми струва?

  За включване и ползване, както и за добавяне на сметка в услугата не се заплащат комисиони.

 • 4. Как се потвърждават операции?

  За потвърждаване на операции е възможно да изберете и ползвате един от двата сигурни и лесни за работа метода за авторизация:

  - Еднократни ТАН кодове доставяни с SMS (безплатни);

  - Токен устройство за динамични пароли (с еднократна такса).

 • 5. Забравих си паролата за достъп.

  Ако сте забравили паролата си за достъп е необходимо да заявите издаването на нова парола, лично на място във всеки удобен за вас клон на банката.
  Не забравяйте, че винаги при първи вход в системата с първоначално издадена/преиздадена парола системата ще ви предложи задължителна смяна на паролата.

  - За потребители с пасивни права (без възможност да нареждат преводи от своите сметки) промяната се осъществява по схемата:
  Текуща парола + Нова парола + Нова парола.

  - За потребители с ТАН по SMS
  Нова парола + Нова парола + ТАН код (който ще получите с SMS).

  - Потребители с Тоукън нямат парола за вход. За достъп до услугата в полето за парола винаги въвеждат първо кода, генериран от Тоукън устройството и дописват към него своя Допълващ Личен Код без да оставят интервал. Промяна на ДЛК кода се потвърждава, чрез кода, генериран от Тоукън устройството.

 • 6. Загубих си Тоукън (ОТР) устройството.

  При изгубено Тоукън (ОТР) устройство е необходимо да се свържете с Банката и да получите ново. При преиздаване отново се заплаща предвидената в тарифата еднократна такса.

 • 7. Не виждам всички свои сметки, как да добавя нова сметка в услугата?

  Вашите нови сметки открити в Д Банк не се добавят автоматично в услугата, освен ако не сте го посочили изрично при първоначалната регистрация. Ако решите да добавите своя сметка и сте представляващ/пълномощник на юридическо лице е необходимо да попълните заявление в удобен за Вас клон на Банката. Ако сте физическо лице и имате активни права поне по една от вашите текущи сметки в Д Банк Онлайн, можете сами да добавите своята нова сметка, директно от своя профил в услугата през меню Настройки>> Добавяне на сметка.

 • 8. Не си виждам кредитите?

  Информация за притежаваните от вас кредити, заявени за наблюдение чрез услугата за онлайн банкиране може да откриете в меню Моите кредити. В случай, че няма информация можете да добавите свой кредит ако сте представляващ/пълномощник на юридическо лице е необходимо да попълните заявление в удобен за Вас клон на Банката. Ако сте физическо лице и имате активни права поне по една от вашите текущи сметки в Д Банк Онлайн, можете сами да добавите своят кредит, директно от своя профил в услугата през меню Настройки>> Добавяне на сметка.

 • 9. Има ли инструкция за работа с услугата?

  Подробно ръководство за работа с услугата е свободно достъпно от сайта на банката.

 • 10. Какви са препоръките за сигурност при работа?

  Сигурността е от първостепенно значение за всяка услуга предоставяща възможност за отдалечено банкиране, ето защо при първоначално регистриране за услугата Д Банк Онлайн всеки клиент се запознава и подписва Препоръки за сигурност при работа.

  Някои от основните препоръки са:
  • Не разкривайте на никого своето потребителско име, парола, както и всякакви други лични средства за електронна идентификация.
  • Сменяйте паролата си за достъп често.
  • Създавайте трудни за отгатване пароли, съдържащи задължително, голяма,малка буква, цифра.
  • Не използвайте публично компютри, използвайте лицензиран софтуер.
  • Не посещавайте Интернет със съмнително съдържание.
  • След приключване на работа излизайте през Изход.
  • Не оставяйте без надзор компютъра си докато сте в Д Банк Онлайн.
  • По никакъв начин не разкривайте своята парола, дори и на служители на Банката. Никой служител няма да Ви поиска парола.
  • При индикация за компрометирано по някакъв начин онлайн банкиране, неправомерен достъп или изгубено Токън устройство незабавно уведомете Банката.

 • 11. Колко ще ми струва да наредя кредитен превод?

  Таксите по различните видове разплащания за операции, инициирани в Д Банк Онлайн са неколкократно по-ниски от тези за преводи, наредени в банковите салони на хартиен носител. Пълна информация относно актуалните такси и комисиони на Банката е предоставена в сайта.

 • 12. Достъпът ми е блокиран, какво е необходимо да направя?

  При блокиран достъп се обадете за съдействие на националния телефон 0700 40 400, на разположение в работни дни от 08:30 до 17:30 часа.

 • 13. Мога ли да виждам информация за своите банкови карти?

  Подробна информация за своите банкови карти може да получите в онлайн банкирането в полето Карти/Моите карти, след като сте заявили добавяне на този тип сметки. Ако решите да добавите своя сметка и сте представляващ/пълномощник на юридическо лице е необходимо да попълните заявление в удобен за Вас клон на Банката. Ако сте физическо лице и имате активни права поне по една от вашите текущи сметки в Д Банк Онлайн, можете сами да добавите своята нова сметка, директно от своя профил в услугата през меню Настройки>> Добавяне на сметка.

 • 14. Какви интересни и полезни функционалности има услугата?

  В допълнение към традиционните левови и валутни операции, услугата предоставя и богат спектър от нови, полезни функционалности, като дори имате възможност сигурно и удобно директно да откривате депозитни продукти.
  Към момента само за физически лица това са:
  Стандартен срочен депозит
  Срочен депозит Д Банк Макси
  Срочен депозит Бъди Богат
  Спестовен депозит Сигурност
  Заявявате дебитни/кредитни карти, наблюдавате салдата и движенията по вашите сметки, авторизации и трансакциите по карти, можете да блокирате/деблокирате карта, заплащате месечни задължение към търговци, сами включвате или променяте права по сметки.