Европейски програми

Програма "Напред" на ББР

Посредством споразумение с Българска банка за развитие, ние подкрепяме малки и средни предприятия като предоставяме достъп до източник на преференциални условия за финансиране

cover

 • Атрактивни нива на лихви
 • Без комисиона управление
 • Без годишна такса за обслужване на кредитна сметка
 • Облекчени изисквания за обезпечение
 • Прозрачно ценообразуване

cover

 • Финансиране на проекти по оперативни програми
 • Покупка, ремонт, строеж на бизнес и производствени помещения
 • Покупка на машини, оборудване и транспортни средства
 • Финансиране на текущи разходи
 • Покупка на суровини, материали и други краткотрайни активи

cover

 • Нови инвестиционни кредити и нови кредити за оборотни средства
 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, от структурата на транзакцията и от предложеното обезпечение
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително и финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

cover

 • Програмата е структурирана за финансиране на микро, малки и средни предприятия по Закона за МСП в страната при преференциални условия, с цел подпомагане на развитието на икономиката, разкриването на работни места и реализиране на инвестиции в области с висока безработица