Жилищни кредити

Жилищни кредити срещу 100% финансиране

Ако имате нужда от нов дом, ние Ви предлагаме жилищни кредити при финансиране от 100% за имоти, собственост на Банката.

Предлагаме една изключителна оферта - ние ще Ви върнем обратно до 2% (по 0,4% на годишна база) върху остатъка от кредита за първите 5 години.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 35 години
Лихва от: 3,85%

cover

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро
 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв.
 • БОНУС - възстановяване до 2% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години*

*Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 13, 25, 37, 49, 61-вата погасителна вноска. Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса

Допълнителна информация за имотите, финансирани от Банката, можете да получите от меню Активи за продажба.

Параметри:

 • icon calendarСрок – до 35 години
 • icon searchЦел на кредита – покупка на жилищен  имот, собственост на Банката
 • icon percentПроменлива лихва от 3,85% за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка*
 • icon coinsВалута – левове и евро                          Размер на кредита - до 100% от покупната цена, предмет на сделката    
 • icon docОбезпечение:  ипотека върху имота, предмет на сделката           Застраховка: "Имущество" за имота, приет за обезпечение

* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката.При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.

Пример: Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,15% за кредит в размер от 80 000 лв., със срок на погасяване 25 години. Лихвеният процент 3,85%. 100 лв. такса за проучване и одобрение на кредита, 2 лв. такса за откриване на разпл. сметка, 3,20 лв. мес. такса за обслужване на разпл. сметка, 2,50 лв. мес. такса обслужване на картова сметка, 60 лв. такса за съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 42 лв. годишна такса за обслужване кр. карта. Oбщата сума за погасяване - 127 653,56 лв., мес. вноска 415.67 лв. В ГПР не е включен разходът за задължителната годишна застраховка "Имущество" на имота, приет за обезпечение за жилищен кредит "Наш дом".

Пример за възстановена 2% лихва по жилищен кредит „Наш дом“ за кредит от 80 000 лева и срок 300 месеца

 Период в години

1-ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

Общо

Лихвен бонус

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

2,00%

Възстановена лихва в BGN

316,46

308,56

300,34

291,80

282,93

1500,09

**Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този кредит и още по-изгодните ни условия за рефинансиране на кредити от друга банка може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредита 100 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса 
Такса за откриване на разплащателна сметка2 лева
Мес. такса за обслужване на разплащателна сметка 3,20 лева
Мес. такса за обслужване на картова платежна сметка 2,50 лева
Год. такса обслужване на кр. карта 42 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки жилищен кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: