Потребителски кредити

Потребителски кредит с парично обезпечение

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 84 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

cover

Предимства:

 • Лесна процедура за кандидатстване
 • Запазвате спестяванията си и лихвите по тях
 • Без обследване на доходите и без възрастови ограничения
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита

Параметри:

 • icon calendarСрок до 84 месеца
 • icon searchВалута на кредита:лева и евро
 • icon percentПрозрачни и изгодни лихви през целия срок
 • icon coins
  Размер на кредита:
  - до 90% от размера на депозита, при депозити в лева и евро,
  - до 75% от размера на депозита, при депозити в щатски долари
 • icon docОбезпечение: залог на парични средства по сметка в Банката

Лихвеният процент на кредита се определя като сбор на лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита +2,50% (фиксирана за 1-та година и променлива за останалия срок, формирана с базисен индекс Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка). Повече информация за лихвите по привлечени средства е достъпна в Лихвения ни бюлетин за физически лица.


Годишният процент на разходите (ГПР) е 3,94 % за потребителски кредит със залог на пари по спестовна сметка в размер на 15 000 лева, за срок от 60 месеца, с обща лихва от 3,50% (формирана от сбор на лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита +2,50%) за първата година и променлива лихва за останалия срок (формирана като Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка). Общата дължима сума по кредита е 16 372,57 лева, а месечната вноска е 272,88 лева.

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредит 0%
Месечна такса за обслужване на картова платежна сметка 2,50 лева
Предсрочно погасяванеБез такса

* Пазарните индекси за 6M SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: