• Какво е банкова карта?

  Пластмасова карта, на която е поставен носител на информация (магнитна лента или чип), върху който се записват данни за картата и картодържателя.

 • На какви устройства се приемат банковите карти?

  Банковите карти се приемат на електронни (АТМ, POS). На електронните устройства се снемат електронно поставените данни за картата и картодържателя (прочитане на магнитната лента или чипа) като транзакциите протичат в режим on-line.

 • Какво е АТМ?

  Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой, да се променя PIN-кода на картата, да се проверява салдото по сметката на картодържателя и да се прехвърлят суми от картовата в друга сметка на картодържателя и обратно. Технологично обусловено е активирането и на редица други функции.

 • Какво е POS-терминал?

  Point Of Sale (POS), представлява електронен терминал, на който се приема банковата картата за иницииране и авторизация на платежна транзакция. Това позволява извършването на директно безкасово плащане на стока или услуга при търговец.

 • Какво е безкасово плащане?

  Плащане, при което купувача не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.

 • Какви са прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта?

  В съответствие с приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, Търговска Банка Д АД в ролята си на доставчик на платежни услуги в рамките на Съюза, предоставя на своите клиенти информация за прилаганите обменни такси за всяка операция между издателя и приемащия субект, участващи в платежна операция, свързана с карта.

  В съответствие с Глава I членове 1,2 и Глава II членове 3, 4, 6 и 12 предоставената информация касае платежни операции , извършвани в рамките на Съюза, при които както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя се намират в Съюза и не обхваща:

  а) операциите с корпоративни карти;
  б) тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ или на гише при доставчик на платежни услуги; както и
  в) операциите с платежни карти, издадени от тристранни платежни картови схеми.

 • 2. Може ли да използвам приложението на повече от едно устройство?

  Не

 • 3. Какви възможности ми предоставя?

  Д Токен работи с и без наличие на интернет свързаност и предоставя множество възможности, като:

  - осъществяване на вход в Д Банк Онлайн;

  - потвърждаване на преводи в Д Банк Онлайн;

  - потвърждаване на заявки за различни услуги в Д Банк Онлайн – откриване, добавяне и премахване на сметки, издаване, преиздаване и промяна на лимити на банкови карти, иницииране плащания на комунални услуги и задължения към търговци, изпращане на свободни съобщения до банката и др.

 • 4. Колко ще ми струва?

  Ползването на Д Токен не се таксува и е напълно безплатно за потребителите.

 • 5. Как се достъпва Д Банк Онлайн?

  Потребителят въвежда само своето потребителско име и натиска върху бутона ВХОД. След това:

  • При наличие на интернет свързаност, потвърждава нотификацията на мобилното си устройство с биометрия или ПИН код;
  • При липса на интернет свързаност, генерира на Д Токен и въвежда в Д Банк Онлайн еднократна парола.
 • 6. Как се потвърждават преводи в Д Банк Онлайн?

  Операции по преводи в Д Банк Онлайн се потвърждават, както следва:

  • При наличие на интернет свързаност, потвърждава се нотификацията на мобилното устройство с биометрия или ПИН код;
  • При липса на интернет свързаност, генерира се еднократна парола на Д Токен, като се въвеждат сумата на превода и последните 4 символа от IBAN номера на бенефициента. Получената еднократна парола се въвежда в Д Банк Онлайн.
 • 7. Забравих си ПИН кода, какво да правя?

  Необходимо е да посетите финансов център на Банката за генериране на нов токен.

 • Какво се променя от 29/09/2020 година?

  Повишава се нивото на сигурността на картовите плащания в Интернет, след като Търговска банка Д АД въвежда новите стандарти на Mastercard за използването на двуфакторна в т.ч. и биометрична автентикация, при плащане в сайтове на търговци, които са обозначени с логото на Mastercard Identity Check. Промените са в съответствие с изискванията на българското законодателство и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27.11.2017 г. за допълнение на  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация, като съгласно тях Търговска банка Д АД автоматично ще регистрира всяка една платежна карта на потребител с наличен в системата ѝ номер на български мобилен оператор, за повишеното ниво на сигурност.

 • Какво представлява повишеното ниво на сигурност?

  Това е задълбочено установяване идентичността на оправомощения ползвател, при което за по-голяма защита при потвърждаване на онлайн трансакции се използват 2 фактора в комбинация. Като допълнително удобство клиентите ще могат да избират и между два варианта на двуфакторна автентикация: приложение за биометрична идентификация или комбинация от секретни пароли /статична и динамична (еднократна, доставяна чрез SMS) парола/.

 • Как да регистрирам платежната си карта за ползване на услугата?

  Регистрацията на банкова платежна карта за услугата Mastercard ID Check се осъществява автоматично от страна на Банката след предоставяне на телефон за получаване на SMS с информация за парола/и. Услугата е достъпна до 4 часа след активиране на картата или предоставяне на информация/промяна на телефон за получаване на SMS.

 • Колко ще ми струва ползването на новата двуфакторна автентикация?

  Независимо кой от двата варианта изберете, не правите разход – нито за получените SMS съобщения, нито за използването на мобилното приложение.

 • Получих SMS с някаква парола, която трябва да сменя, каква е тази парола?

  От 29/09/2020 година Д Банк въвежда нов, по-сигурен начин за потвърждаване на идентичността на клиентите при пазаруване в Интернет. При новия начин, освен паролата, която получавате с SMS, всеки път при пазаруване онлайн (нарича се динамична парола, поради факта, че всеки път е различна), вече трябва да имате и допълнителна (статична) парола, която ще знаете само Вие и която няма да се променя, освен ако Вие не го направите.

  Паролата, която сте получил с SMS-а, е временна и е с валидност 30 дни. Моля да имате предвид, че тази парола НЕ може да се използва за потвърждаване на плащане.

 • Как да сменя тази временна парола?

  За да смените паролата трябва да посетите посоченият в SMS-а линк и да следвате стъпките описани в страницата.

 • Ако не променя паролата в тези 30 дни, какво ще се случи?

  След изтичане на 30-те дни, паролата става невалидна и ще е необходимо да посетите финансов център на банката, за да Ви бъде издадена нова парола. Моля да имате предвид, че новата парола, която ще Ви бъде издадена, ще е валидна само 24 часа, в които ще трябва да посетите отново линка, посочен в SMS-а, и да я промените с желана от Вас.

 • С новата парола ще мога ли да правя плащане в Интернет?

  Да, след като промените паролата си, с нея ще може да потвърждавате своите онлайн плащания

 • Само тази парола ли ще трябва да въвеждам при плащане в Интернет?

  Не. Освен тази парола, както и досега, ще продължавате да получавате SMS с променяща се парола, която също ще трябва да се въвежда. Това на практика са двата фактора при задълбоченото установяване на идентичността.

 • Всеки път ли ще се налага да въвеждам и двете пароли?

  Да, освен ако съответния търговец не е регистриран за услугата.

 • Вече имам нов телефонен номер, какво трябва направя?

  Да изпратите свободно съобщение от Д Банк Онлайн, съдържащо новия Ви номер или да посетите най-удобния за Вас финансов център.

 • Възможно ли е да сменя българския си телефонен номер с чуждестранен?

  Да. Следва да изпратите свободно съобщение от Д Банк Онлайн или да посетите най-удобния за Вас финансов център.

 • Получих картата си, но в плика имаше някаква парола, каква е тя и за какво ми е?

  От края на месец септември 2020 година, Д Банк започна поетапно въвеждане на нов, по-сигурен начин за потвърждаване на идентичността на клиентите при пазаруване в Интернет. При новия начин, освен паролата, която получавате с SMS всеки път при пазаруване в Интернет (нарича се динамична парола, заради факта, че всеки път е различна), вече трябва да имате и допълнителна (статична) парола, която ще знаете само Вие и която няма да се променя, освен ако Вие не го направите.

  Паролата, която сте получили в плика с картата, е Вашата допълнителна статична парола, която може да се използва за потвърждаване на плащане.

  Тъй като паролата е автоматично генерирана, ако желаете да я промените, моля да посетите клиентската страница на Търговска банка Д АД, където можете да я смените с парола по Ваш избор.

 • Ако си забравя постоянната статична парола, какво следва?

  Ще е необходимо да посетите финансов център на банката, за да Ви бъде издадена нова парола. Моля да имате предвид, че новата парола, която ще Ви бъде издадена, ще е валидна само 24 часа, в които ще трябва да посетите отново линка посочен в SMS-а и да я промените с желана от Вас.

 • Как мога да използвам опцията за биометрично потвърждаване на трансакциите в Интернет?

  Опцията за биометрична идентификация е налична за клиенти с регистриран в Търговска банка Д АД български мобилен номер, които са инсталирали мобилното приложение за iOS или Android на „БОРИКА“ АД. За да използва този метод на двуфакторно идентифициране, оправомощеният ползвател трябва да инсталира  приложението и  да регистрира платежната си карта в него. Приложението е достъпно чрез въвеждане на парола, изпратена на картодържателя първоначално чрез SMS съобщение.

 • Задължително ли е мобилното устройство да е свързано към Интернет в момента на потвърждаване на трансакцията посредством софтуерното приложение?

  Не. Мобилното приложение  функционира както в онлайн, така и в офлайн режим, като верификацията при последния се осъществява посредством сканиране на QR код

 • Как избирам дали да направя биометрично потвърждаване, или да използвам комбинацията от статична и динамична парола при трансакции в Интернет?

  Преди завършване на покупката ще се визуализира познатия допълнителен прозорец, заедно с информация за:

  • Наименованието на търговеца;
  • Сумата за плащането;
  • Описание на трансакцията (ако е предоставено от търговеца);
  • Последните 4 цифри от номера на платежната карта;
  • Лично съобщение, въведено от клиента на клиентския портал.

  В същия прозорец Вие можете да изберете дали да потвърдите плащането с биометрична идентификация, или с въвеждане на комбинацията от статична и динамична парола.

 • Промених телефонния си номер, но използвам същото устройство. Мога ли да използвам инсталираното на него мобилно приложение за потвърждаване, както преди смяната на номера?

  Да, не се налага да предприемате нищо допълнително.

 • Възстанових заводските настройки на/промених мобилното си устройство, на което беше инсталирано приложението за автентикация. Какво следва да направя?

  Трябва да преминете през процеса на първоначална инсталация и регистрация на Вашата карта в мобилното приложение за биометрична автентикация.

 • Какви предимства получавам от ползването на новата двуфакторна автентикация?

  • Избор между два варианта на задълбочено идентифициране, в т.ч. и такъв, при който не е необходима Интернет свързаност.
  • Много по-голяма сигурност при плащания в Интернет, чрез въвеждането на втори елемент, в т.ч. и биометрия при допълнителната идентификация;
  • Предимство в случай на оспорване на интернет трансакция, за която има съмнение, че е извършена неправомерно.