Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 65 000 лева
Лихва от: 4,20%

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Виж повече

Бърз потребителски кредит

Ако търсиш бързо одобрение за кредит до 10 000 лева и срок до 5 години

Валута: BGN
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 10 000 лева
Процес на Бързо одобрение

Виж нашата оферта!

Виж повече

Потребителски кредит

Ако планирате да направите ремонт на Вашето жилище, ако искате да купите нова кола, ако мечтаете за дългоочаквана почивка, то нашият потребителски кредит е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

Виж повече

Потребителски кредит "Консолидация"

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 120 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 5%

Когато имате няколко кредита, кредитни карти, лизингови вноски и/или сте закупили стоки на изплащане и искате да ги изплащате лесно и удобно, като намалите разходите си, то потребителският кредит „Консолидация” е Вашето решение.

Виж повече

Потребителски кредит с парично обезпечение

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 84 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Виж повече

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва от: 2,90%

Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е Вашето решение.

Виж повече

Жилищни кредити "Наш дом"

Ако планирате да купите жилище за Вас, семейството и децата Ви, Вашето решение е жилищен кредит „Наш дом”.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 35 години
Максимален размер: до 100% от покупната цена
Лихва от: 2,40%

Предлагаме една изключителна оферта - общ лихвен бонус от 1,75% за първите 5 години, с който лихвата ви за периода става 2,30%, и 2,65% за остатъчния период

Виж повече

Жилищни кредити срещу 100% финансиране

Ако имате нужда от нов дом, ние Ви предлагаме жилищни кредити при финансиране от 100% за имоти, собственост на Банката.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 35 години
Лихва от: 3,85%

Предлагаме една изключителна оферта - ние ще Ви върнем обратно до 2% (по 0,4% на годишна база) върху остатъка от кредита за първите 5 години.

Виж повече

Ипотечен кредит за инвестиция

Ако търсите кредит за инвестиция в недвижима собственост, ние ви предлагаме една страхотна оферта

Валута: BGN/EUR
Максимален срок: 25 години
Лихва от: 2.60%

Виж повече

Овърдрафт

Ако искате да имате допълнителни средства по Вашата карта по всяко време и да разполагате с тях, когато имате необходимост, то Вашето решение е кредит-овърдрафт по картова сметка.

С овърдрафт по картова сметка Вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит.

Виж повече

Овърдрафт с парично обезпечение

Ако имате спестявания и не искате да нарушавате депозита си, за да реализирате плановете си, Вашето решение е овърдрафт, обезпечен с парични средства.

Валута: BGN / EUR
Срок до: 12 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

Можете да усвоявате и погасявате суми многократно в договорения срок, за който е разрешен овърдрафта.

Виж повече

Кредитна линия

Финансов продукт с възможност за многократно усвояване и погасяване, съобразено с характера на бизнеса с оптимално управление на лихвените разходи

Виж повече

Инвестиционен кредит

Финансиране за реализиране на инвестиционните Ви планове

Виж повече

Акредитиви

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

Виж повече

Разплащателна сметка

Ако търсите фирмена сметка, която Ви осигурява достъп до всички съвременни банкови продукти и услуги в различни валути (евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове, турски лири), нашите разплащателни сметки са Вашето решение.

Виж повече

Гаранционна схема НГФ – ПРСР

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Споразумение за издаване на гаранции от Националния Гаранционен Фонд за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР (2014-2020)

Виж повече

Гаранционна схема ОГФМСП

Гаранции по кредити от Общински гаранционен фонд за Малкия бизнес

Виж повече

Микрокредити

С микрокредите на Д Банк - микрокредит за оборотни средства и микро овърдрафт, получавате възможност за оптимално управление и планиране на лихвените Ви разходи.

Виж повече