Търговско финансиране

Акредитиви

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

cover

  • Надеждна сигурна и престижна форма на разплащане
  • Висока степен на сигурност за всички участници в търговската сделка
  • Възможност за вносителя да зададе своите конкретни параметри по сделката
  • Сигурност за плащане срещу представени в срок редовни документи
  • Минимизира търговския риск от едностранно анулиране на договора
  • Най-широко използваната форма на разплащане в международната търговия

Импортен акредитив

Банката плаща на продавача само ако документите напълно съответстват на условията на акредитива.
Получаване на стоките в сроковете и при условията, предвидени в акредитива.
Консултациите на Банката гарантират сигурност и предимства в преговорите с доставчиците.

 Експортен акредитив

Гарантирано получаване на плащането от клиента при представяне на редовни документи.
Възможност за фиксиране на срокове в съответствие с посочените в договора.

cover

  • Акредитивът представлява поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за извършване на плащане в полза на бенефициент при представяне на определени документи и спазване на всички изисквания и срокове, посочени в акредитивните условия.
  • Дава висока степен на сигурност на всички страни участващи в търговската сделка, поради което е предпочитана форма на плащане.

cover

Импортен акредитив

  • За бизнес клиенти-вносители на стоки от доставчици в чужбина и страната, с които нямат трайно установени търговски взаимоотношения.

 

Експортен акредитив

  • За бизнес клиенти-износители на стоки в чужбина и страната за нови клиенти, търгуващи на рискови и непознати пазари.