Д Банк с участие на Бата Агро 2023

Д Банк с участие на Бата Агро 2023

За поредна година Д Банк традиционното участва, съвместно с дъщерното дружество Д Лизинг, в най-голямото изложение за селскостопанска техника и земеделие в България - Бата Агро. Изложението се провежда на летище Стара Загора, в периода 15-19.05.2023 година.

На щанда си Д Банк и Д Лизинг предлагат превърналото се вече в еталон комплексно обслужване на агробизнеса, като земеделските производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, кооперации, юридически лица и еднолични търговци могат да се запознаят със специализираните ни земеделски кредити срещу субсидии, кредити за покупка на земеделска земя, кредити за финансиране на европейски проекти, лизинг на техника и земя, както и специалната ни оферта за пълно банково обслужване за всички дейности и етапи на земеделското производство с традиционните за Банката изгодни лихви и експертно обслужване.