Д Банк подписа гаранционно споразумение с ББР по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от ВЕИ“

Търговска банка Д АД (Д Банк) подписа гаранционно споразумение с Българската банка за развитие (ББР) за финансиране на домакинствата, които желаят да направят инвестиция в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост. Програмата има за цел да улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, изпълнявана от Министерството на енергетиката. Мярката предвижда гражданите да получат целево кредитиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи (соларни панели) до 10 kWp, която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии), както и до 3 хил. лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

С подписаното споразумение Д Банк улеснява достъпа до финансиране на възобновяеми източници на енергия за една по-зелена и екологична среда на живот на домакинствата в България.