Д Банк с потвърден кредитен рейтинг

Д Банк с потвърден кредитен рейтинг

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) потвърди нивата на рейтинги за „Търговска банка Д“ АД, като запазва перспективата по тях, както следва:


• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BB+ със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг: B ;
• Дългосрочен рейтинг по национална скала BBB+ (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала А-2(BG).

Решението на БАКР отразява постигнатите в периода на годишния преглед стабилно високи темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, значително подобрение на финансовите резултати, като при повечето показатели за доходност се наблюдава значително преимущество и благоприятно позициониране спрямо средните стойности за банковата система в страната, при стабилни нива на капиталовата адекватност значително над регулаторните изисквания и висока ликвидност.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.