Кредити
Начало Твоят бизнес Кредити финансиране по програма "Напред"
финансиране по програма "Напред"

korporate_krediti
Ние разширяваме подкрепата си за Вашия бизнес, като Ви предоставяме нисколихвено, инвестиционно и оборотно финансиране по програма „Напред" в партньорство с Българска банка за развитие.

Програмата е структурирана за финансиране на микро, малки и средни предприятия в страната при преференциални условия, с цел подпомагане на развитието на икономиката, разкриването на работни места и реализиране на инвестиции в области с висока безработица.


Предимства:
 • атрактивни лихвени условия
 • без комисиона за управление
 • без годишна такса за обслужване на кредита
 • облекчени изисквания за обезпечение

Предназначение:
 • възможност за финансиране на проекти по оперативни програми
 • покупка на суровини, материали и други краткотрайни активи
 • финансиране на текущи разходи
 • закупуване на машини, оборудване и транспортни средства
 • покупка, ремонт, строеж на бизнес/производствени помещения


Параметри:
 • нови оборотни и инвестиционни кредити
 • кредити с месечни вноски, кредитни линии и овърдрафти
 • срок на погасяване - до 10 години
 • валута – BGN и EUR
 • начин на погасяване – в зависимост от типа на кредита: с намаляващи вноски, индивидуален погасителен план, автоматично, с постъпление по разплащателна сметка на кредитополучателя и други, по договореност с Банката
 • обезпечение – всички приемливи за Банката обезпечения
Онлайн искане за кредит

За повече информация и експертна консултация по програма „Напред“ заповядайте в нашите офиси в страната.