Кредити с гаранция от НГФ и ОГФ
Основни параметри и предимства

Основни параметри на кредитите, гарантирани от НГФ/:

 • За нови и действащи клиенти на Банката – микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, самонаети лица – търговци по смисъла на ТЗ;
 • Гаранции за инвестиционни и оборотни кредити, включително и лимит за банкови гаранции (гаранционната схема се предоставя само за новоотпуснати кредити);
 • Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 250 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица;
 • Валута: BGN и EUR;
 • Срок на кредита: минимален 12 месеца, максимален 60 месеца за оборотни средства, 84 месеца за инвестиционни кредити;
 • Срок за включване на кредити в гарантираният портфейл: до 30.09.2015 година;
 • Срок на гаранцията: до 30.09.2018 г.;
 • Недопустими сектори:
 • дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда;
 • дейности, свързани със спорт и спортни прояви;
 • политически партии и свързани с тях лица;
 • дружества и организации с нестопанска цел;
 • медии;
 • производство, преработка или търговия с опасни материали, наркотични и психотропни вещества;
 • производство и разпространение на забранени пестициди и хербициди;
 • хазарт и свързаното с него оборудване;
 • производство на алкохолни напитки.
Предимства:
 • Улеснен достъп до финансиране;
 • Намалени изисквания за обезпечение;
 • Подобрени кредитни параметри;


Повече информация може да получите от офисите на Д Банк.