Периодични преводи
Начало Индивидуални клиенти Периодични преводи Превод PULL - определяне на минимална наличност по сметка
Превод PULL - определяне на минимална наличност по сметка


Чрез Превод PULL сами определяте минималната наличност по сметката си. Когато сумата по сметка е под определения от Вас лимит, то наличността се допълва (изтегля) от други Ваши сметки в Д Банк.


Можете да използвате услугата за:

•    Допълване наличността по картовата Ви сметка, за да разполагате с определена сума за операции с картата, ако авоарите Ви са по спестовна или друга сметка;
•    Поддържане на дадена сума като постоянна наличност по Ваша сметка;
•    Осигуряване на точно определена сума по Ваша сметка на конкретна дата от месеца (целта може да бъде както ограничаване на разходите за лихви по кредитни продукти, така и погасяване на дължима месечна вноска по кредит, застраховка, лизинг и др.)


На избраната от Вас периодичност, системата ще извърши PULL превод, ако по сметката има недостиг спрямо определената от Вас минимална наличност. В този случай системата ще допълни сметката, ако по сметките, посочени като захранващи, има необходимите средства.