Периодични преводи
Начало Индивидуални клиенти Периодични преводи Превод PUSH - определяне на максимална наличност по сметка
Превод PUSH - определяне на максимална наличност по сметка


Чрез Превод PUSH сами определяте максималната желана наличност по сметката си. Когато сумата по сметката надхвърли определения от Вас лимит, разликата се прехвърля по друга сметка. Вие определяте къде да се прехвърлят парите. Възможно е средствата да се пренасочват по друга Ваша сметка или по сметка на друго лице.


Можете да използвате услугата за:

•    Прехвърляне на средства към друга Ваша сметка с по-добри лихвени условия;
•    Допълнителна сигурност или с цел спестяване;
•    Пренасочване на средства към Ваша сметка, обслужваща овърдрафт или кредитна карта, за да ограничите разходите си за лихви.


На избраната от Вас периодичност системата ще извърши PUSH превода, ако в края на деня по сметката има разполагаема сума над определената от Вас желана наличност. Ако сумата е под определената желана наличност, то превод няма да бъде извършен.