Потребителски кредити
Стандартен кредит
DBank_potrebitelski_krediti
Мечтаната почивка?
Нова кола?
Ремонт на жилището?


Каквито и да са Вашите желания, ние от Д Банк Ви предлагаме нашите потребителски кредити:
- бързи
- лесни
- изгодни

Предимства:•    изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва за първата година и плаваща за останалия период на кредита,
•    избор на валута между лева или евро,
•    бърза и лесна процедура за отпускане на кредита,
•    без такса за предсрочно погасяване.
•    Срок на погасяване: 120 месеца
•    Максимален размер:  до 30 000 лв. (или равностойността в евро) в зависимост от Вашия доход.
•    За кого се отнася: за български граждани, които живеят и получават доходите си в страната.

Вижте още кредити:


Параметри:


•    Размер на кредита – до 30 000 лева (или равностойността в евро) в зависимост от Вашия доход

•    Обезпечение:

-    залог върху настоящи и бъдещи вземания – заплата, пенсия или постъпления по сметки в Банката, в размер на 150% от месечната вноска по кредита и/или
-    поръчителство – съобразно размера на кредита.

•    Лихвен процент:

Ние Ви предлагаме атрактивни и прозрачни лихвени условия с  фиксиран лихвен процент за първата година и плаващ за останалия период, съобразно пазарните индекси на 6-месечен SOFIBOR / 6-месечен EURIBOR и надбавка, съгласно Лихвения бюлетин по кредити за физически лица.

Лихвеният процент е както следва:
-    от 6,80% до 8,40% за кредити в левa и евро,
в зависимост от поетите ангажименти за превод на работна заплата в Банката или 150% от месечната вноска по кредита  и плащане на минимум две комунални услуги през Вашата сметка.

ГПР е 7,52% при кредит в размер на 15 000 лева за срок от 84 месеца при 6,80% фиксирана лихва за първата година и променлива лихва за останалия срок, образувана от 6-месечен Софибор + надбавка, 1% такса проучване и одобрение, 1,20 лева такса за обслужване на платежна сметка.Такси и комисиони:

•    без такси и комисиони при частично или пълно предсрочно погасяване на кредита,
•    такса проучване и одобрение на кредит - 1%, мин. 75 лева,
•    Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита - 1,20 лева,
•    Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.

Необходими документи:

1.     Искане за потребителски кредит;
2.    Съгласие за превод на РЗ /Удостоверение за доход на кредитоискателя;
3.    Лична карта на кредитоискателя (поръчителите или съдлъжника, ако е приложимо).