Кредити
АгрокредитиНие в Търговска банка Д сме утвърден партньор на земеделския бизнес, показваме професионално познаване на спецификата му и работим с цялостни решения и индивидуален подход.
Знаем колко важно е навременното финансиране с точни и ясни условия и сме заедно от началото до успеха на Вашите кампании.
Предлагаме Ви специално разработена пакетна оферта от специализирани кредитни програми за финансиране на всички дейности и етапи от земеделското производство:

Земеделски кредит срещу субсидии

•    Бърза процедура на анализ и оценка на кредитоискателя
•    Без такса за кандидатстване
•    Без такса за предсрочно погасяване със средства от получената субсидия
•    Финансиране до 100% от стойността на очакваните субсидии
•    Без разходооправдателни документи
•    Без такса за месечно обслужване на сметката, в която постъпват субсидиите
•    Бонус – кредитна карта с лимит до 3% от размера на кредита

Кредит за покупка на земеделска земя

•    Предварително одобрен лимит, който дава сигурност при сключване на отделни договори за покупка на земя
•    Заместване на променливите разходи за рента с планирани плащания
•    Ипотека на новозакупената земя
•    Дълъг срок на издължаване

Кредит за финансиране на европейски проекти
 

•    Висок процент на финансиране на инвестицията – до 90% от стойността на инвестиционния проект
•    Минимален размер на самоучастие – 10%
•    Преференциално по-ниски нива на лихви, такси и комисиони
•    Комбинация от кредити за финансиране на инвестицията, разплащането на ДДС и издаване на банкова гаранция за авансово плащане
•    Без такса за предсрочно погасяване със средства от получената субсидия
•    Индивидуален погасителен план, съобразен със спецификата на проекта и възможностите на бизнеса

Възможност кредитите да се предоставят с допълнително обезпечение – гаранция от Национален гаранционен фонд.

Освен финансиране на Вашите земеделски проекти, ние Ви предлагаме и пълно банково обслужване, необходимо за обезпечаване на дейността Ви като земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, кооперации, юридически лица и еднолични търговци.

Повече информация за агрокредитите на Д Банк можете да получите от най-близкия ни офис до Вас.

Харесвате ли нашите агрокредити?
Много ми харесват
Не са много добри
Не съм сигурен