За контакти
Начало За контакти


Търговска банка Д АД (Централно управление)
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1606, България
Тел.: (02) 46 41 171
Факс: (02) 46 41 100, 989 48 48

е-мейл: dbank@dbank.bg

г-н Захари Алипиев
главен мениджър "Банкиране на дребно и клонова мрежа"

г-жа Валентина Борисова
директор Корпоративно банкиране

г-жа Анжела Ненкова

отд. "Документарни разплащания и кореспондентски отношения"


Координати на офисите на Банката можете да намерите в меню "Клонова мрежа".