Безсрочни влогове и сметки
Безсрочен влог 'Д Банк +'

Специална оферта


Внасяш, теглиш и пак печелиш!

Търговска банка Д Ви предлага безсрочен влог „Д Банк+”, с който имате възможност: D_Bank___deposit_new

  • гъвкаво и гарантирано да увеличавате доходността на Вашите средства в зависимост от вложената сума и нейния престой в Банката;
  • да теглите и довнасяте без ограничение суми, като лихвата се актуализира съобразно новия размер на влога по посочените по-долу размери;
  • да нареждате и получавате преводи без ограничение;
  • да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране.

Срок: безсрочен

Валута: BGN и EUR

Минимален размер: 100 лева или 50 евро


Годишен лихвен процент


Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на календарната година, както и при закриване на влога. Размерът на лихвата се определя според ежедневното салдо по влога.

Необходими документи: Вашият документ за самоличност за разкриване и разпореждане с влога, а за упълномощено лице - и нотариално заверено пълномощно.

Бонуси:
1. Да използвате влога си като обезпечение при други сделки с Банката – кредити, овърдрафт и др.
2. Без такси и комисиони за откриване на влога.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Актуално към 21 август 2017 г.

Харесва ли ви безсрочният влог "Д Банк+"
Да, много ми харесва
Не съм много сигурен
Не ми харесват условията