Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Жилищно-ипотечен заем
Заем от банкd за строеж, подобрения и закупуване на жилища срещу ипотекиране на обекта на кредитиране

Жилищно-спестовен влог
Вид влог за покупка или строеж на ново жилище.