Д Лизинг ЕАД
Начало Д Лизинг Д Лизинг ЕАД Как да кандидатствате
Как да кандидатствате
Избирате желаното от Вас оборудване и доставчик, което да закупите на лизингЗа да кандидатствате:

  • Свържете се с  нас по телефона или чрез офис на "Търговска банка Д" АД.
  • Лизинговият ни експерт ще подготви персонална оферта за лизинг и погасителен план и ще Ви съдейства при попълването и предоставянето на изискуемите документи.
  • В кратък срок ще получите обратна връзка на искането Ви за лизинг.
  • При одобрение на искането Ви предстои подписване на договор за с "Д Лизинг" и заплащане на встъпителна вноска.
  • "Д Лизинг" подписва договор за покупка на желаното от Вас оборудване с фирмата доставчик и заплаща пълната стойност на оборудването.
  • "Д Лизинг" ще застрахова оборудването при избран от Вас застраховател и ще Ви го предостави за ползване след подписване на приемо-предавателен протокол. Чрез партньорството си с "Д Застрахователен брокер" ние ще Ви предложим изключително изгодни условия при застраховането на лизингования актив.
  • Заплащате периодични лизингови вноски.
  • При пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, Вие подписвате договор за прехвърляне на собственост и получавате собствеността върху лизинговото оборудване.


  • Документи за кандидатстване за финансов лизинг: