Д Лизинг ЕАД
Начало Д Лизинг Д Лизинг ЕАД Контакти и бизнес мрежа
Контакти и бизнес мрежа


Д Лизинг – централно управление, София
Това е универсалният канал за продажби на нашите продукти. От него могат да се възползват всички клиенти. Той е създаден да посреща и обслужва всеки бизнес, интересуващ се от широката гама финансови продукти, които предлагаме.

Моля свържете се с нас:
Георги Тодоров/ Georgi Todorov
"Д Лизинг" ЕАД / D Leasing Ltd.
тел. / phone: 02 46 41 252
g.todorov@dbank.bg, leasing@dbank.bg


Клонова мрежа на "Търговска банка Д" АД
Със своите офиси в цялата страна, "Търговска Банка Д" дава на своите настоящи и потенциални клиенти достъп до лизинговите продукти, предлагани от "Д Лизинг" ЕАД. Клоновата мрежа на Банката може да намерите тук.


Чрез доставчици
"Д Лизинг" е в процес на развитие на партньорска мрежа. Поддържайки коректни бизнес отношения с доставчици и производители, ние постигаме за вас оптимизирани цени и преференциални условия.
Партньорството ни с бизнеса на местно и международно ниво ни позволява да сме адекватни на изискванията на пазара.
Благодарение на установените от нас бизнес рамки, влизайки във всеки един от офисите ни, вие ще получите най-подходящите за вас условия.


Как да кандидатствате?