Гаранции
Митнически гаранции

Сфера на приложение: При външнотърговска дейност и възникване на митнически задължения.

Цел: Подсигуряване срещу искове от страна на митническото учреждение срещу митнически задължения.

Сума на гаранцията: Сумата на митническите задължения.

Срок: Срокът на действие на временния внос или действие на митническия склад увеличен с 6 месеца.