Тарифa


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че "Търговска банка Д" АД въвежда в Тарифите за индивидуални и бизнес клиенти нова годишна такса за услугата "Д Инфо" в размер на 1 лев.

Таксата се събира в края на всяка календарна година от всички активни клиенти на банката, абонирани за услугата "Д Инфо", независимо от момента на активиране на услугата.


Актуална тарифа:

Тарифа за таксите и комисионите за индивидуални клиенти от 11 август 2017 г.

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти от 11 август 2017 г.
Архив: