Тарифa
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.06.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти, приложими за Платежна сметка за основни операции. С промените можете да се запознаете във всеки офис на Банката или в приложения файл:


Промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти, приложими за Платежна сметка за основни операции


Актуална тарифа:

Тарифа за таксите и комисионите за индивидуални клиенти от 24 април 2017 г.

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти от 24 април 2017 г.
Архив: