Тарифa


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 10 октомври 2016 г. в Тарифата за индивидуални клиенти и Тарифата за бизнес клиенти са осъществени промени във връзка с въвеждането на Debit MasterCard Pay Pass и Debit MasterCard Business Pay Pass и преустановяване предлагането на карти Maestro.


Актуална тарифа:

Тарифа за таксите и комисионите за индивидуални клиенти от 10 октомври 2016 г.

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти от 10 октомври 2016 г.
Архив: