Тарифa
Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.10.2017 г. влизат в сила промени в следните документи:

-    Тарифа за таксите и комисионите за физически лица;

-    Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти;

-    Документ с информация за таксите по  платежната сметка  за основни операции по смисъла на чл.73т от ЗПУПС;

-    Общи условия за ползване на Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране в „Търговска Банка Д” АД;

-    Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от "Търговска Банка Д" АД.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че "Търговска Банка Д" АД въвежда в Тарифите за индивидуални и бизнес клиенти нова годишна такса за услугата "Д Инфо" в размер на 1 лев.

Таксата се събира в края на всяка календарна година от всички активни клиенти на банката, абонирани за услугата "Д Инфо", независимо от момента на активиране на услугата.


Актуална тарифа:

Тарифа за таксите и комисионите за индивидуални клиенти от 11 август 2017 г.

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти от 11 август 2017 г.
Архив: