Твоят бизнес
Д Инфо
SMS & Email известяване
D_InfoАко желаете да бъдете своевременно и надеждно информирани, за всички операции:
  • с дебитната Ви карта,
  • за преводи по вашите сметки,
  • при падеж по кредитната Ви карта,
  • при вноска и теглене на каса,
  • за погасителната вноска по вашия кредит, както и за
  • много други операции, нашата бърза и сигурна услуга за SMS & Email известяване "Д Инфо" е тъкмо за Вас.
Чрез нея получавате SMS и/или Email съобщение на посочен мобилен телефонен номер/имейл адрес за извършените операции.

Ние Ви предлагаме подробна информация за услугата: