Земеделски производители
Начало Европейски програми Земеделски производители

„Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти:
- семинари за възможностите за получаване на безвъзмездни помощи по Програмата за развитие на селските райони от земеделски производители и предприятия в селските общини;
- индивидуални консултации за ориентиране в различните мерки по Програмата за развитие на селските райони или по избрана мярка.

Банката предлага финансиране, съобразено със спецификата на плащанията на субсидиите и със сезонните дейности:
-  кредити за земеделски производители, които получават плащания на площ;
-  финансиране на проекти, одобрени по мерките от Програмата за развитие на селските райони;
-  банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания.