Общини
„Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти:
- предварителни консултации, свързани с ориентиране по оперативните програми и възможностите за получаване на средства от общини;
- актуална информация за обявени и предстоящи покани за кандидатстване, условия, срокове, особености;
- общо обучение по отношение на оперативните програми, свързани с общини и процедурите и правилата, които следва да се спазват при изпълнението на проектите;
- консултации при подготовка на документация за кандидатстване;
- консултации за изграждане на структури и административен капацитет за изпълнение на проектите;
- консултации при подготовка и провеждане на обществени поръчки;

Банката осигурява и гъвкаво финансиране за:
- предпроектни дейности, за самоучастие (собствен финансов принос), за ДДС;
- за изпълнение на проекта (оборотно финансиране и инвестиционни кредити);
- банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания.